Konstrukce a vývoj

Software:  Autodesk Inventor, formáty dxf, dwg, iam, dwfx, iges, step

  • vývojové a konstrukční práce z oblasti kovovýroby
  • osobní konzultace, poradenství v technologii
  • 3D simulace, zhotovení referenčních vzorků
  • vývoj a výroba prototypů

Projekt
VYHODNOCENÍ DIGITÁLNÍCH DAT ZÍSKANÝCH
Z VÝROBNÍHO PROCESU

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011488 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zefektivnění procesů výroby společnosti HON a.s., včetně předávání souvisejících informací. Dílčím cílem projektu je prohloubit spolupráci společnosti s akademickým sektorem pro aplikaci poznatků univerzity v podnikatelské praxi.