Tryskání výrobků

Strojní vybavení: KOVO STANĚK TZ 3 – 5.5

  • tryskání surového materiálu bez laku
  • max. průměr rotujícího závěsu 1100 mm
  • max. délka závěsu 2100 mm

Projekt
VYHODNOCENÍ DIGITÁLNÍCH DAT ZÍSKANÝCH
Z VÝROBNÍHO PROCESU

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011488 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zefektivnění procesů výroby společnosti HON a.s., včetně předávání souvisejících informací. Dílčím cílem projektu je prohloubit spolupráci společnosti s akademickým sektorem pro aplikaci poznatků univerzity v podnikatelské praxi.